Rezumat faza 1

    Etapa 1, perioada de implementare 15.05-31.12.2022, a proiectului cu titlul “Potențialul antidiabetic al unor noi bionanostructuri: Perspective ca agenți terapeutici” a vizat obținerea de noi biomateriale cu acțiune terapeutică prin exploatarea efectelor sinergistice ale compușilor naturali din fructele de goji și ale nanoparticulelor unor metale nobile, utile în tratamentul diabetului zaharat. In vederea atingerii scopului propus, Etapa 1 intitulată “Sinteza și caracterizarea unor noi bionanostructuri hibride monometalice pe bază de aur si argint funcționalizate cu compuși bioactivi din fructe de goji” a urmărit îndeplinerea a trei obiective majore.
    O1. Izolarea și caracterizarea fizico chimică a compușilor naturali bioactivi din fructele de goji
Pentru atingerea acestui obiectiv, activitățile specifice, prevăzute în pachetul de lucru al activității   A.I.1. Obtinerea si caracterizarea extractului de goji au fost îndeplinite cu success.

In vederea obținerii unui extract de goji cu proprietăți antioxidante remarcabile au fost aplicate diferite tehnici de extracție, atât convenționale cât și moderne, cum ar fi extracția asistată de ultrasunete sau în câmp de microunde. Extractul din fructe de goji, obținut prin extracția asistată de ultrasunete folosindu-se ca și solvent etanolul a fost în continuare caracterizat prin tehnici spectrofotometrice (UV-VIS, FTIR) și cromatografice (cromatografia de lichide de înaltă performanță ).

     O2. Biosinteza unor noi biomateriale hibride organice-anorganice
Pentru realizarea acestui obiectiv, activitățile specifice, prevăzute in pachetul de lucru al activității A.I.2 – Sinteza de nanoparticule de Au si Ag au fost îndeplinite cu success.

Componentele bioactive ale extractului de fructe goji au fost folosite pentru a reduce ionii metalici din sărurile metalice corespunzătoare in vederea obținerii de nanoparticule stabile de argint și aur. Pentru a obține nanoparticule de argint și aur de diferite dimensiuni și forme, diverse condiții de sinteză au fost aplicate.
     O3. Caracterizarea noilor biomateriale
Atingerea acestui obiectiv a presupus derularea activităților specifice, prevăzute in pachetul de lucru al activității A.I.3 – Caracterizarea nanoparticulelor.

Pentru investigarea formei și dimensiunilor nanoparticulelor obținute, precum și pentru a confirma prezența la suprafața nanoparticulelor metalice a compușilor bioactivi din fructele de goji, au fost utilizate cele mai moderne tehnici spectroscopice (UV-VIS, FTIR) și microscopice (microscopie electronică de transmisie – TEM). Stabilitatea nanoparticulelor sau agregarea în dispersie are implicații semnificative asupra performanței lor biologice, astfel încât a fost determinat potențialul Zeta al nanoparticulelor sintetizate. Structura cristalină a noilor biomateriale a fost investigată prin difracție de raze X pe pulbere (XRD).
    Rezultatele cercetării din anul 2022 au făcut obiectul unui articol ştiinţific publicat într-o revistă cotată ISI, realizându-se atfel integral și activitatea A.I.4 – Diseminarea rezultatelor.

S-a publicat astfel următorul articol: David Luminita, Moldovan Bianca “OPTIMIZATION OF THE ECO-FRIENDLY SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES USING GOJI BERRIES’BIOACTIVE COMPOUNDS”. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Chemia2022, 67(3), 37-44 https://doi.org/10.24193/subbchem.2022.3.03

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *