Activități

Activității prevăzute în proiect

A.I.1.Obținerea și caracterizarea extractului de boabe de goji

   Această activitate se va concentra pe izolarea și caracterizarea compușilor bioactivi din fructele de Licium barbarum L.. Se vor aplica metode convenționale (extracția cu solvent) și neconvenționale (extracția asistată cu microunde și ultrasunete) și se va evalua efectul acestora asupra compoziției și bioactivității extractului de fructe pentru a alege metoda optima.

A.I.2. Sinteza nanoparticulelor monometalice (argint și aur)

  Componentele bioactive ale extractului de fructe goji vor reduce ionii metalici din sărurile metalice corespunzătoare pentru a obține nanoparticule stabile de argint și aur. Nanoparticulele metalice prezintă proprietăți dependente de dimensiune și formă. Pentru a obține nanoparticule de argint și aur de diferite dimensiuni și forme se vor aplica diverse condiții de sinteză.

A.I.3. Caracterizarea nanoparticulelor monometalice

   Cele mai moderne tehnici spectroscopice (UV-VIS, FTIR) și microscopice (microscopie electronică cu transmisie – TEM) vor fi utilizate pentru investigarea nanoparticulelor obținute. Stabilitatea sau agregarea nanoparticulelor în dispersie are implicații semnificative asupra performanței lor biologice, astfel încât potențialul Zeta este un alt parametru important de determinat. Structura cristalină a noilor biomateriale va fi investigată prin difracție de raze X pe pulbere (XRD).

A.I.4. Evaluarea toxicității nanoparticulelor monometalice la nivel sistemic

  Pentru studiile de toxicitate acută va fi dezvoltat un model animal în conformitate cu orientările OCDE din 2001. Toxicitatea organelor-ficat, rinichi și splina vor fi examinate histopatologic. Animalele vor fi, de asemenea, observate pentru semne toxice și supraviețuire.

A.I.5. Evaluarea efectelor antidiabetice ale nanoparticulelor monometalice

  Două teste biochimice enzimatice: activități de inhibiție a a-glucozidazei și a-amilazei vor fi întreprinse pentru a evalua proprietățile antidiabetice in vitro ale extractului de fructe de goji și ale nanoparticulelor fitosintetizate. Pentru a înțelege mai bine posibile mecanisme responsabile de activitatea antidiabetică a nanostructurilor investigate, se vor efectua atât abordări in vitro, cât și in vivo.

A.I.6 Diseminarea rezultatelor

  Rezultatele valoroase ale cercetării vor fi diseminate la nivel internațional, prin scrierea a cel puțin 2 articole în reviste de prestigiu clasate ISI și prin prezentarea rezultatelor la manifestări științifice.

 A.II.1. Sinteza nanoparticulelor bimetalice nucleu-înveliș (argint-aur)

   Nanostructurile bimetalice vor oferi versatilitatea combinării activității argintului și aurului, care este mai susceptibilă de funcționalizare cu molecule organice. Obținerea nanoparticulelor de argint-aur miez-coaja va fi efectuată într-o abordare de sinteză într-un singur vas prin amestecarea unei soluții de ioni de argint și aur în diferite rapoarte cu extract de fructe goji.

A.II.2. Caracterizarea nanoparticulelor bimetalice nucleu-înveliș (Ag-Au)

   Aceleași tehnici aplicate și pentru caracterizarea bionanostructurilor monometalice vor fi utilizate pentru nanoparticulele nucleu-înveliș argint-aur.

A.II.3. Evaluarea toxicității nanoparticulelor bimetalice (Ag-Au) la nivel sistemic.

  Toxicitatea nanostructurilor fitosintetizate va fi evaluată prin aceeași metodologie ca cea aplicată pentru nanoparticulele monometalice funcționalizate (A.I.4.).

A.II.4. Evaluarea efectelor antidiabetice ale nanoparticulelor bimetalice (Ag-Au) la nivel sistemic

  Modelele descrise mai sus (A.I.5.) in vitro și in vivo pentru evaluarea efectului antidiabetic vor fi aplicate și pentru testarea bionanostructurilor nucleu-înveliș.

A.II.5. Sinteza nanoparticulelor bimetalice nucleu-înveliș (Au-Ag)

  Se va aplica o sinteză cu un singur vas pentru a obține nanoparticulele bimetalice nucleu-înveliș dorite, prin adăugarea simultană de extract de fructe de goji și soluție de nitrat de argint la o soluție de Au3+. Vor fi investigate diferite concentrații și valori ale pH-ului agentului de reducere și de acoperire pentru a evita formarea aliajului bimetalic, deoarece agentul de acoperire joacă un rol semnificativ în formarea nanoparticulelor bimetalice.

A.II.6. Caracterizarea nanoparticulelor bimetalice nucleu-înveliș (Au-Ag)

  Nanostructurile bimetalice obținute vor fi caracterizate folosind tehnici UV-VIS, FTIR, TEM și XRD.

A.II.7. Evaluarea toxicității nanoparticulelor bimetalice (Au-Ag)

  Toxicitatea in vivo a noilor biomateriale va fi investigată utilizând modelul animal, așa cum este indicat în A.I.4.

A.II.8. Evaluarea efectelor antidiabetice ale nanoparticulelor bimetalice nucleu-înveliș (Au-Ag)

  Nanostructurile bimetalice nucleu-înveliș aur-argint vor fi evaluate pentru efectele lor antidiabetice prin utilizarea modelelor in vitro și in vivo descrise în A.I.5.

A.II.6. Caracterizarea nanoparticulelor bimetalice nucleu-înveliș (Au-Ag)

  Nanostructurile bimetalice obținute vor fi caracterizate folosind tehnici UV-VIS, FTIR, TEM și XRD.

A.II.6. Caracterizarea nanoparticulelor bimetalice nucleu-înveliș (Au-Ag)

  Nanostructurile bimetalice obținute vor fi caracterizate folosind tehnici UV-VIS, FTIR, TEM și XRD.

A.II.9. Diseminarea rezultatelor

  Rezultatele cercetării obținute în faza a doua a proiectului vor fi diseminate la nivel internațional, prin redactarea a cel puțin 2 articole în reviste de prestigiu clasate ISI din primele două quartile ale domeniului și prin prezentarea rezultatelor la manifestări științifice.