Obiective

          Scopul acestui proiect consta in obținerea de noi biomateriale cu actiune terapeutica prin exploatarea efectelor sinergistice ale compușilor naturali din fructele de goji și ale nanoparticulelor unor metale nobile, utile în tratamentul diabetului zaharat.

            Obiectivele principale ale proiectului se concentrează pe dezvoltarea sustenabila de bionanostructuri hibride obtinute prin fitoreducția ionilor de aur și argint folosind compuși bioactivi din goji ca agenți reducători și stabilizatori și pe studiul activitatii lor antidiabetice.

Obiectivele specifice ale proiectului

O1. Izolarea și caracterizarea fizico-chimică a compușilor naturali bioactivi din fructele de goji.

O2. Biosinteza de noi biomateriale hibride organico-anorganice.

O3. Caracterizarea biomaterialelor biosintetizate.

O4. Evaluarea activității antidiabetice a biomaterialelor.